Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till fibertekniker omfattar 200 YH-poäng, vilket motsvarar ett års studier på heltid. Inledningsvis samlas alla studerande på Campus Nyköping för en introduktion. Under introduktionen görs en genomgång av yrkesrollen och kursernas upplägg.

Undervisningen varierar med regelbundna teoretiska- och praktiska föreläsningar samt litteraturstudier i grupp och/eller enskilt.

I utbildningen ingår också en stor andel LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken på ett företag.

Följande kurser ingår i utbildningen till Fibertekniker:

  • Dokumentation och entreprenörskap
  • Förläggning
  • Installation
  • Lärande i arbete 1
  • Lärande i arbete 2
  • Optisk fiberteknik
  • Optisk mätteknik
  • Projektledning

LIA - lärande i arbete

LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. LIA utgör ca 45 % av utbildningen.