I samarbete med arbetslivet

Vi vill ge dig så verklighetsnära och användbara kunskaper som möjligt. Därför sker Campus Nyköpings utbildning till fibertekniker i nära samarbete med berört arbetsliv. 

Utbildningen har också en ledningsgrupp som medverkar i utformningen av utbildningens innehåll för att säkerställa att kurser och kursmål överensstämmer med den kompetens som efterfrågas. Medlemmarna i ledningsgruppen består av representanter från arbetslivet och utbildningsväsendet samt studeranderepresentanter.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för fibertekniker består av följande representanter:

  • David Moberg, Seom
  • Claes Merin, Gästabudstaden
  • Douglas Lange, Utsikt bredband
  • Johan Stridh, Montico
  • Stefan Carlsson, Stokab
  • Åsa Gunnarsson, Ericsson Local Services
  • Mathias Lidin, studeranderepresentant
  • Fredrik Dolk, utbildningsledare, Campus Nyköping
  • Lasse Sahlin, Campus Nyköping