Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval. 

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande till utbildningen  krävs att du uppfyller förkunskapskrav 1, 2, 3 eller 1, 2, 4 eller 1, 2, 5 med betyget lägst E/G eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt:

 1. Matematik 1/Matematik A
 2. Svenska 1/Svenska A eller Svenska som andra språk 1/Svenska som andra språk A
 3. Praktisk ellära/Ellära A, Ellära B och Växelström 3-fas (alla tre kurserna krävs). Saknar du dessa kurser kan vi erbjuda en webbkurs, läs mer längre ner.
 4. Teknik 1/Teknik, människa, samhälle + Teknikutveckling och företagande
 5. Minst två av följande kurser, undantaget Underhåll - elteknik, som i sig själv räcker som behörighet (under punkt 5):
  • Anläggning1/Anläggning
  • Anläggning 2/Grundläggande ballastkunskap
  • Elektromekanik/Elkunskap
  • Elkraftteknik/Elkompetens A + B
  • Underhåll - elteknik
  • Elektroteknik och mikrodatorteknik/Elektronisk grundkurs + Digitalteknik A + Mikroprocessorteknik A
  • Låg och högfrekvenskretsar/Analoga kretsar A + Analoga kretsar B
  • Mikrodatortillämpningar/Mikroprecossorteknik

Om du saknar praktisk ellära har du möjlighet att anmäla dig till en webbaserad kurs.
Vi erbjuder en webbaserad kurs i praktisk ellära som med godkänt resultat på tentamen motsvarar behörigheten praktisk ellära. Observera att du inte får något officiellt betyg i kursen, behörigheten gäller endast för Campus Nyköpings utbildning till Fibertekniker. Du gör först din ansökan och anmäler dig därefter till kursen via e-post. Möjlighet att göra kursen i samband med sen ansökan till utbildningen är tyvärr inte möjlig. Tentamenstillfället för kursen är 9 juni.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning.

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar formellt betyg på någon av de kurser som anges, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens, kontakta vår antagning.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används: 

Betyg

Maxpoäng för urvalsgrunden betyg är 10. Läs mer om betyg för att se hur vi bedömer betyg från olika betygsskalor.

Därutöver ges poäng för betyg i kurser enligt nedan:

 • Praktisk ellära/Ellära A + Växelström trefas + Elkvalitet med minst betyget E/G = 6 poäng
 • Teknik 1/Teknik, människa, samhälle + Teknikutveckling och företagande med minst betyget E/G = 4 poäng

Yrkeserfarenhet

Dokumenterad yrkeserfarenhet från branschen bedöms enligt skala 1-30, där 30 är max antal poäng.
30 poäng ges för minst 3 års heltidsarbete inom telekom- eller elbranschen alternativt arbete med koppling till optisk fiber (tillverkning, mätning etc)
20 poäng ges för minst 2 års heltidsarbete inom telekom- eller elbranschen alternativt arbete med koppling till optisk fiber (tillverkning, mätning etc)
15 poäng ges för minst 1 års heltidsarbete inom telekom- eller elbranschen alternativt arbete med koppling till optisk fiber (tillverkning, mätning etc)
10 poäng ges för minst 3 års heltidsarbete inom andra yrkesområden
5 poäng ges för minst 2 års heltidsarbete inom andra yrkesområden
1 poäng ges för minst 1 års heltidsarbete inom andra yrkesområden
Deltidsarbete räknas om till motsvarande heltid vid ovanstående poängsättning.

Total poäng som kan uppnås i urvalet är 50.

Ansökan

Ansökan öppnar i februari 2018 under förutsättning att Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar utbildningen. 

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”. Intyget skall vara underskrivet av din arbetsgivare där dina arbetsuppgifter beskrivs klart och tydligt, i vilken omfattning du arbetat, när du arbetat, när du började och när du slutade.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Undantaget om du planerar att ta ut ett slutbetyg/gymnasieexamen under våren 2017. Du måste då bifoga ett utdrag ur betygskatalogen innan sista ansökningsdag. Slutbetyget/gymnasieexamen måste sedan laddas upp på ditt studerandekonto absolut senast den 12 juni.

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping