Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval. 

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning

Särskilda förkunskaper

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till fibertekniker krävs att du uppfyller förkunskapskrav 1,2 och 3 eller 1, 2 och 4 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt:

 1. Matematik 1a med betyget lägst E, eller Matematik A med betyget
  lägst G
 2. Svenska 1 med betyget lägst E, eller Svenska A med betyget lägst G, eller Svenska som andra språk 1 med betyget lägst E, eller Svenska som andra språk A med betyget lägst G
 3. Praktisk ellära med betyget lägst E eller Ellära A, Ellära B och Växelström 3-fas (alla tre kurserna krävs) med betyget lägst G
 4. Teknik 1 med betyget lägst E, eller Teknik, människa, samhälle samt Teknikutveckling och företagande med betyget lägst G

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning.

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar formellt betyg på någon av de kurser som anges, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens, kontakta vår antagning.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används: 

Betyg

Maxpoäng för urvalsgrunden betyg är 10. Läs mer om betyg för att se hur vi bedömer betyg från olika betygsskalor.

Yrkeserfarenhet

Dokumenterad yrkeserfarenhet från branschen bedöms enligt skala 5- 12, där 12 är max antal poäng.
12 poäng ges för minst 3 års heltidsarbete inom telekom- eller elbranschen alternativt arbete med koppling till optisk fiber (tillverkning, mätning etc)
10 poäng ges för minst 2 års heltidsarbete inom telekom- eller elbranschen alternativt arbete med koppling till optisk fiber (tillverkning, mätning etc)
8 poäng ges för minst 1 års heltidsarbete inom telekom- eller elbranschen alternativt arbete med koppling till optisk fiber (tillverkning, mätning etc)
7 poäng ges för minst 3 års heltidsarbete inom andra yrkesområden
6 poäng ges för minst 2 års heltidsarbete inom andra yrkesområden
5 poäng ges för minst 1 års heltidsarbete inom andra yrkesområden
Deltidsarbete räknas om till motsvarande heltid vid ovanstående poängsättning.

Total poäng som kan uppnås i urvalet är 22.

Ansökan

Du ansöker till fibertekniker på vår ansökningswebb

Utbildningen öppnar för ansökan den 8 februari 2017. Sista ansökningsdag är den 5 maj.

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”, t ex arbetsgivarintyg eller eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag den 5 maj.

Undantaget om du har en pågående gymnasieutbildning, kurser inom vuxenutbildningen eller på Folkhögskolan, måste din ansökan innehålla ett studieintyg, som visar dina pågående studier. Ditt gymnasiebetyg måste vi sedan ha senast den 12 juni

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping