FAQ

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om utbildningen till fibertekniker.

Vad innebär LIA?
LIA betyder lärande i arbete, och är en viktig del av utbildningen. 45 % av utbildningstiden är förlagd ute på ett företag i branschen, där du utövar dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Vem ordnar LIA-plats?
Det gör du själv, med hjälp och stöd från oss. Utbildningens ledningsgrupp och utbildningsledare tipsar dig om potentiella LIA-platser.

Är jag behörig att söka till utbildningen?
Se behörighetskrav under sidan ”Behörighet och ansökan”. 

Hur ser schemat ut under utbildningen och vilka tider sker undervisningen?
Den lärarledda undervisningen i utbildningen omfattar i snitt 20 timmar i veckan. Tidsutlägget kan variera från kurs till kurs och vecka till vecka. Du får givetvis ett schema vid varje utbildningssstart. Undervisning sker mellan 08.30-16.30, med viss reservation för någon avvikelse.

Tillkommer det kostnader för arbetskläder, utrustning och litteratur?
Under dina LIA-perioder så förser företagen dig med rätt klädsel och utrustning. Kostnader för litteratur tillkommer, men vi arbetar aktivt med att digitalisera så mycket litteratur som möjligt.

Får jag några licenser under utbildningen?
Ja. I utbildningen ingår kurserna Heta Arbeten och Arbete på väg 1+2 .Dessa är kostnadsfria för dig som studerande. Även något branschspecifikt termineringsbevis kan komma att ingå, eventuellt mot självkostnadspris.

Måste jag ha körkort?
Nej, men för ett framtida arbetsliv i branschen så är körkort nästan ett måste. Detta därför att du som fibertekniker är väldigt mobil och befinner dig ständigt i rörelse mellan olika projekt på olika platser.