I samarbete med arbetslivet

Vi vill ge dig så verklighetsnära och användbara kunskaper som möjligt. Därför sker Campus Nyköpings utbildning till elkrafttekniker i nära samarbete med välkända företag i elbranschen. Utbildningen har också en ledningsgrupp som medverkar i utformningen av utbildningens innehåll för att säkerställa att kurser och kursmål överensstämmer med den kompetens som branschen efterfrågar. Medlemmarna i ledningsgruppen består av representanter från branschen och utbildningsväsendet samt studeranderepresentanter.

 

Ledningsgrupp

Utbildningens ledningsgrupp består av följande representanter:

 • Lars Malmqvist, Vattenfall Services Nordic
 • Lars Wennberg, SSAB
 • Gunde Nilsson, COWI AB
 • Magnus Andersson, MA Eldesign AB
 • Thomas F Hansson, Gävle Energi AB
 • Leif Pettersson, Assemblin El AB
 • Lars Skoglund, Sandvik AB
 • Leif Jäderberg, Midroc Electro AB
 • Thomas Ferngren, Ramböll
 • Stefan Svahn, IKKAB
 • Tobias Flemgård, studeranderepresentant
 • Niclas Engberg, Gävle kommun
 • Mikael Lyckblom, (utbildningsledare) Campus Nyköping
 • Lasse Sahlin, Campus Nyköping

Lärare från verkligheten

För att säkerställa att undervisningen ligger i framkant gällande dagens och morgondagens teknik inom de olika ämnesområdena, har de flesta av våra lärare och föreläsare branschanknytning och stor erfarenhet från sitt yrkesområde.