Elkrafttekniker

230 YH-poäng, halvtid, distans

Öka dina möjligheter till både jobb och spänning.

Behovet av elkraftstekniker är exceptionellt stort framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftstekniker och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet. Efter utbildningen, som har formats tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkraftstekniker och ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till idrifttagning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft. Välkommen till en yrkesutbildning som tar dig vidare med full kraft.