Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Elkrafttekniker

220 YH-poäng, halvtid, distans

Ansökan öppnar i februari 2018 under förutsättning att utbildningen beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Innehåll och förkunskapskrav kan komma att ändras något.

Öka dina möjligheter till både jobb och spänning.

Behovet av elkrafttekniker är exceptionellt stort nu och framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkrafttekniker och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet. Efter utbildningen, som har formats tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkrafttekniker och ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till idrifttagning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft. Välkommen till en yrkesutbildning som tar dig vidare med full kraft.

 

Utbildningens mål

Ubildningen leder till: Yrkeshögskoleexamen Elkrafttekniker.

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta inom konsultbolag, nätbolag och industrier/företag verksamma inom området elkraft. Du kan arbeta som bland annat:

  • Elkrafttekniker
  • Elkraftingenjör
  • Elkraftkonsult

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

  • Utveckling, effektivisering och optimering av elkraftanläggningar.

  • Identifiera och analysera förbättrings-, och problemområden och föreslå lösningar för dessa med utgångpunkt från kvalité-, säkerhet-, ekonomi och miljöhänseende. 

  • Planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar.

  • Idrifttagning, drift och service av elkraftanläggningar.

  • Planera och driva projekt och uppdrag inom elkraft.

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.