I samarbete med arbetslivet

Vi vill ge dig så verklighetsnära och användbara kunskaper som möjligt. Därför sker Campus Nyköpings utbildning till elkonstruktör i nära samarbete med välkända företag i elbranschen. Utbildningen har också en ledningsgrupp som medverkar i utformningen av utbildningens innehåll för att säkerställa att kurser och kursmål överensstämmer med den kompetens som branschen efterfrågar. Medlemmarna i ledningsgruppen består av representanter från branschen och utbildningsväsendet samt studeranderepresentanter.

Ledningsgrupp

Utbildningens ledningsgrupp består av följande representanter:

 • Peter Larsson, Projektengagemang
 • Magnus Andersson, MA Eldesign
 • Timo Arnfelt, Caverion
 • Magnus Nygren, WSP Systems
 • Niclas Engberg, Gävle kommun
 • Mats Williamsson, Caverion
 • Anders Gustavsson, Sweco AB
 • Stefan N Andersson, ÅF AB
 • Anna Josefsson, KTH
 • Mattias Johansson, Sweco AB
 • Lars-Gunnar Kristoffersson, Elkonsult LGK
 • Lars Malmqvist, SSAB
 • Johan Norberg, Projektengagemang
 • Roger Johansson, Rejlers Ingenjörer AB
 • Anna Bolander, Campus Lidköping
 • Mikael Lyckblom, Campus Nyköping (utbildningsledare)
 • Lasse Sahlin, Campus Nyköping
 • Christoffer Hjelmgren, studeranderepresentant

Lärare från verkligheten

De flesta av våra lärare och föreläsare har branschanknytning med stor erfarenhet från sitt yrkesområde, för att säkerställa att undervisningen ligger i framkant gällande dagens och morgondagens teknik inom de olika ämnesområdena.