FAQ

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om utbildningen till Elkonstruktör.

 

Kostar utbildningen något?
Nej, utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå för kurslitteratur.

Kan man söka CSN?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel, ansök hos CSN.

Vilka förkunskaper krävs det att jag har?

Läs mer om förkunskapskraven på sidan Behörighet och ansökan.

Hur går urvalet till?
Vi poängsätter betyg, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. 

Söker man sin LIA-plats själv?

Ja, man väljer och söker sin LIA-plats själv. Till din hjälp har du en upparbetad LIA-lista och stöd från skolan och ledningsgruppen.

Kan jag göra LIA på min arbetsplats?

Ja, om målen och innehållet i LIA:n uppfylls så kan du göra praktiken på din arbetsplats. Förfarandet är detsamma, oavsett vart du gör din LIA, det innebär att kontrakt ska skrivas och handledare utses. Din LIA-rapport och handledarens utvärdering ligger till grund för ditt betyg.

Kan jag göra min LIA utomlands?

Ja, du kan göra din LIA utomlands. Det är samma krav på handledare och kvalitet för LIA-platser utomlands som för LIA-platser i Sverige, vilket bland annat innebär att man måste kunna organisera kontakten mellan skolan och handledare/arbetsplatsen på ett tillfredställande sätt.