Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurs: Diagnosklassifikation

Kvartsfart, distans, 25 YH-poäng

Diagnosklassificering enligt ICD-10 blir en allt viktigare del av den medicinska sekreterarens kompetens. Du som yrkesverksam medicinsk sekreterare kan med start hösten 2020 läsa 25 yrkeshögskolepoäng diagnosklassifikation på distans. 

Kursens mål

Efter genomförd utbildning har du kompetens för att självständigt ansvara för att diagnos och åtgärdskodning i öppen och slutenvård blir regelriktigt utförd, på den nivå som yrket medicinsk sekreterare kräver. 

Kursens innehåll

 • Introduktion till sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE med dess struktur och syfte.
 • Regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten som öppen vård.
 • Systematisk genomgång av de olika kapitlen i ICD-10-SE med speciellt fokus på problemomården som klassifikation av sepsis, förgiftningar och läkemedelsbiverkan, klassifikation av skador och yttre orsaker till dessa samt sena följder av sjukdom, skada och komplikationer.
  - Tumörsjukdomar
  - Cirkulationssjukdomar
  - Sjukdomar i blodet och blodbildande organ
  - Psykiska sjukdomar
  - Sjukdomar i urin- och könsorgan
  - Matsmältningsorganens sjukdomar
  - Muskuloskeletala sjukdomar
  - Endokrina sjukdomar
  - Sjukdomar i nervsystemet
  - Sjukdomar i andningsorgan och öron
  - Ögonsjukdomar
  - Graviditet, förlossning och barnsängstid
  - Vissa perinatala tillstånd
  - Infektionssjukdomar
  - Skador och förgiftningar
  - Yttre orsaker. Komplikationer.
  - Överkänslighetsreaktioner – ATC koder
 • Introduktion till klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ.

Kurslitteratur

Kurslitteratur är klassifikationsboken "Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-10-SE) samt anvisningar publicerade av Socialstyrelsen (Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos, Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård samt övriga anvisningar för särskilda tillstånd som sepsis, infekterat sår, HIV och alkoholintoxikation). 

Kursens upplägg

Utbildningen ges på heldistans, du studerar via webben. Du avsätter omkring en dag i veckan i 20 veckors tid och studerar på egen hand med hjälp av en tydlig struktur, teorigenomgångar, övningsuppgifter, exempel och självrättande kunskapskontroller. Du avverkar en modul per vecka, eller i din egen takt. Efter 20 veckor avslutas kursen med en större examination som genomförs på plats på ett lärcentrum vi samarbetar med. Lärcentrum finns över hela landet. Du behöver alltså inte åka till Nyköping.

Kursledare Mats Karlsson

Kursledare är Mats Karlsson, med.dr. fil.kand, pensionerad läkare och Specialist i Infektions-sjukdomar, som utbildat om klassifikation av
hälso- och sjukvård i över 20 år. 

 

Behörighet och ansökan

Antagning - så här går det till

Bedömningsprocessen vid antagning till yrkeshögskolan sker i flera steg:

 1. Grundläggande behörighet (gymnasiexamen eller motsvarande)
 2. Särskilda förkunskaper
 3. Urval (alla som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till detta steg)
 4. De med högst urvalspoäng antas till utbildningen och resterande behöriga sökande placeras som reserver, rangordnade efter antalet urvalspoäng.

Här nedan förklarar vi de olika stegen och vilka särskilda förskunskaper och urvalskriterier som gäller för just den här utbildningen:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till kursen arbetar du som medicinsk sekreterare / vårdadministratör eller motsvarande, och har gjort det i motsvarande minst 3 år på heltid. 

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser sker ett urval baserat på yrkeserfarenhet och ett särskilt prov som testar förutsättningarna för distansstudier. 

Ansökan - så här går det till

Ansökan öppnar 10 augusti, du ansöker via vår ansökningswebb.

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag 25 september. 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping.