I samarbete med arbetslivet

Utbildningen till Behandlingspedagog är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att de till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen eller tar emot studerande på LIA. I nätverket finns bland andra HVB-hem, kommuner och kriminalvård.

Ledningsgrupp

Utbildningen har en ledningsgrupp som består av följande representanter för arbetsliv och skola:

 • Mats Stenius, SIS Ungdomshem, Lövsta
 • Marie-Louise Berg, Missbruksenheten, Södertälje kommun
 • Martin Alm, Vårdförbundet Sörmland
 • Mikael Brännlund, Hvilans skolhem & Kvarnbacken Akut o utredning
 • Katarina Haddon, Oxelösunds kommun, Socialtjänst vuxna
 • Monica Andersson, Divison social omsorg, Nyköpings kommun
 • Bett Larsdotter, Göteborgs universitet
 • Sara Erixon, studeranderepresentant
 • Bishnu Karel, studeranderepresentant
 • Stefan Jansson, utbildningsledare
 • Lasse Sahlin, Campus Nyköping