Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Stor efterfrågan på medicinska sekreterare i Sörmland

Inom hela Sörmland men framförallt i Eskilstuna råder det en stor efterfrågan på medicinska sekreterare de kommande åren. Ett viktigt yrke för att hälso- och sjukvården ska fungera.

Rollen som medicinsk sekreterare är otroligt viktig för hälso- och sjukvården för att få allt att flyta och för att vårdande personal ska få mer tid för patienterna. En medicinsk sekreterare arbetar med all dokumentation som rör patienten, från bokning och kallelser till dokumentation i journalen och på senare år även med diagnosklassificering, som är ett avancerat system för att kategorisera alla diagnoser och åtgärder som utförs i vården.

Campus Nyköping har bedrivit utbildningen sedan 2011 och det råder fortfarande en stor efterfrågan bland arbetsgivarna på utbildade med rätt kompetens. På Mälarsjukhuset råder akut behov av sekreterare på de flesta avdelningarna och inom hela Landstinget Sörmland finns ett stort anställningsbehov de närmaste åren bl.a. till följd av stora pensionsavgångar. Campus Nyköping erbjuder utbildningen på plats i Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm och Ronneby där den sker i nära samarbete med sjukhusen och vårdcentralerna i de regionerna. Att utveckla utbildningen tillsammans med arbetslivet är nyckeln för att få fram rätt kompetens som efterfrågas.

Eva Redelius på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har arbetat som medicinsk sekreterare i 30 år och sitter även med i utbildningens ledningsgrupp. 

-Utbildningen ger verkligen rätt kunskaper. Det märker vi när vi tar emot studerande för LIA (Lärande i arbete). De får direkt sätta sina teoretiska kunskaper i praktik, säger Eva Redelius.

Utbildningen i Eskilstuna sker i samarbete med Eskilstuna kommun och det är också på Mälarsjukhuset som det stora behovet av fler sekreterare finns.

Jag blir ofta kontaktad av chefer som behöver mer personal, och det märks särskilt tydligt i Eskilstunaområdet. Med fler sökande från Eskilstuna kan vi utöka studerandegruppen där, och bättre möta vårdens anställningsbehov, berättar Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare. 

Lina Palm är en av de som studerat i Eskilstuna och var klar med sin utbildning 2016. Hon valde utbildningen för att hon ville byta karriär och idag arbetar hon som medicinsk sekreterare på Mälarsjukhusets ögonklinik där hon även är systemsamordnare.

-Det bästa med utbildningen är att det är mycket praktik, att man får komma ut och se hur det är i verkligheten. Den nära kopplingen till arbetslivet gör också att utbildningen hela tiden utvecklas för att möta behoven på sjukhusen, säger Lina Palm.

Lina märkte av det stora anställningsbehovet redan under första LIA-perioden då hon fick erbjudande om anställning.

-Alla i klassen hade skrivit avtal på jobb redan innan vi hade tagit examen. Om man är intresserad av yrket är mitt råd att söka utbildningen. Det krävs inga förkunskaper inom vården utan man lär sig allt man behöver på två år. Jobbet är så mycket mer än att skriva journaler, det är otroligt omväxlande och du fungerar verkligen som spindeln i nätet, berättar Lina. 

Utbildningen till medicinsk sekreterare är en yrkeshögskoleutbildning på två år som leder till yrkehögskoleexamen. Nästa start är till hösten 2020 och ansökan öppnar i februari. Läs mer om utbildningen här.