Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Projekt ger nyanlända jobb i byggbranschen

I takt med att Nyköping växer behöver byggföretagen mer utbildad personal, vilket är en utmaning att hitta. Samtidigt finns det nyanlända och långtidsarbetslösa med erfarenhet och intresse av att arbeta inom byggbranschen men där brister i svenska språket i många fall gör det svårt att komma in i branschen. Genom projektet "Till anställning inom byggbranschen efter 10 veckor" arbetar Campus Nyköping Företag för att underlätta för företagen att hitta arbetskraft. 

Projektet består av en introduktionsutbildning där deltagarna sedan kan gå vidare som lärlingar i byggföretag, fortsätta utbilda sig inom bygg, eller erbjudas anställning i BASFAB, ett socialt företag som ägs av fyra byggföretag i Nyköping. För att kunna komma ut i arbete krävs kunskaper i svenska, något som företagen kräver bland annat på grund av säkerhetsskäl. Därför är undervisning i yrkessvenska en viktig del i projektet. 

Tre deltagare från projektetFikrey, Rateb och Ramazan är glada att nu få påbörja sina lärlingsanställningar.  

Rateb Abo-Syam, Fikrey Tesfumiraman och Ramazan Brati är tre av deltagarna som nu är färdiga med utbildningen och nu fortsätter som lärlingar. Rateb och Fikrey är anställda i det sociala företaget medan Ramazan och de övriga har fått lärlingsplatser på byggföretag. För deltagarna har projektet betytt mycket. 

-Nu när jag är klar med utbildningen är det kul att få börja jobba, målet är att få ett fast jobb, säger Fikrey Tesfumiraman.

-I september startar en ny omgång av utbildningen och vi söker både fler deltagare och lärlingsplatser, berättar Ragnar Hammar, projektledare.

 

Fakta

  •  Projektet är ett samarbete mellan Nyköpings kommun, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen
  • Projektet drivs av Campus Nyköping Företag
  • BASFAB ägs av NCC, Nyvest, Byggmästarna och Janssons Bygg
  • BASFAB har bl.a. utfört renoveringar på Horsviks gård med hjälp av deltagare från projektet