Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Yrkeshögskolan ansöker om fem nya utbildningar

Yrkeshögskolan på Campus Nyköping fortsätter att bredda och utöka utbudet av YH-utbildningar. Åtta utbildningsansökningar har skickats in till Myndigheten för Yrkeshögskolan. 

Campus Nyköping har idag tretton pågående YH-utbildningar och vi satsar på att öka utbudet ännu mer genom att ansöka om fem helt nya utbildningar. Det är alltid arbetsmarknadens efterfrågan som styr om det ska skrivas en ansökan och arbetet sker i nära samarbete med arbetslivet. Ett gediget förarbete ligger till grund för att lokalisera var kompetensbristen är störst.

-Årets utbildningsansökningar är som alltid en spegling av arbetsmarknadens behov, och vi ser med spänning fram mot att få utöka möjligheten ytterligare till att studera inom högre utbildning vid Campus Nyköping. Det innebär en fantastisk möjlighet för både de studerande och de regionala arbetsgivarna inom dessa yrkesområden, säger Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping. 

De nya utbildningarna som sökts är: 

  • CAD-konstruktör mekanik
  • Lärarassistent
  • Specialistbarnskötare
  • Inköpare/Upphandlare med hållbarhetskompetens
  • Socialadministratör

Läs mer om de kommande utbildningarna samt lämna intresseanmälan.

-Det känns extra kul att vi under året har haft en nära samverkan internt i kommunen. Tillsammans med engagerade och duktiga medarbetare, chefer och rektorer inom förskola och skola har vi åstadkommit riktigt bra ansökningar för Lärarassistent och Specialistbarnskötare. Stort tack till berörda, säger Pia Wibom utvecklingsledare Yrkeshögskolan, Campus Nyköping. 

För att möjliggöra för fler att kunna studera och arbeta samtidigt är de nya utbildningarna till stor del utformade med ett flexibelt upplägg.

Förutom de helt nya utbildningarna har även följande pågående utbildningar sökts på nytt: 

Medicinsk sekreterare är sedan tidigare beviljad att starta även 2019 men då det råder ett ökat behov av denna yrkesgrupp ansöker Campus Nyköping en fördubbling av antalet platser, från 35 till 70 studerande. 

Beslut om vilka utbildningar som Campus Nyköping beviljats kommer i januari och utbildningarna startar då i augusti 2019.