Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Aktuellt

15 maj 2017

Fibertekniker-ett framtidsyrke

Det satsas stort just nu på utbyggnaden av bredband i Sverige. För att möta den ökade efterfrågan på kompetens startades hösten 2016 en ettårig yrkeshögskoleutbildning till fibertekniker på Campus Nyköping. En utbildning där de studerande är eftertraktade. 

Den nya bredbandstekniken sprids snabbt över landet och regeringens bredbandsstrategi är att Sverige ska vara helt uppkopplat år 2025. Behovet av kompetenta personer som praktiskt kan få fibertekniken på plats är därmed stor. Den stora satsningen kräver också att fler behöver utbildas. YH-utbildningen till fibertekniker har Campus Nyköping tagit fram i nära samarbete med branschen och efterfrågan på de färdigutbildade fiberteknikerna är stor.   

-Hälften av våra studerande som blev klara 2017 hade fått jobberbjudanden redan innan utbildningen var avslutad, säger Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping. 

Olle Ögren var en av de studerande som fick jobb under utbildningen. Han gjorde sin praktik på Eddima Teknik i Norrköping vilket ledde fram till en anställning.

-Det är definitivt ett framtidsyrke och den stora efterfrågan på arbetskraft gjorde att jag ville bli fibertekniker, säger Olle Ögren.     

Utbildningen har även genererat nya företag i Nyköping. Gustav Karlsson och Stefan Kareliusson valde båda att starta eget under utbildningens gång då de såg behovet på den växande fibermarknaden. Gustav driver Karlssons Fiberinstallationer AB och Stefan driver SK Fiber. De arbetar tillsammans på projekten och kan på så sätt hjälpa och täcka för varandra vid hög arbetsbelastning. 

  
Stefan Kareliusson           Gustav Karlsson

-Vi bygger interna fastighetsnät med fiber och datakablar och drar fram IPTV uttag till vardagsrum från kundens fiberrouter. Vi har även precis investerat i en kedjegrävare för att kunna bredda våra tjänster, genom att kunna erbjuda snabb och smidig grävning fram till fastigheterna, berättar Gustav Karlsson.

Regeringens delmål är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. I Södermanland just nu, ligger den andelen på cirka 70 procent, enligt Bredbandskartan på Post och Telestyrelsens hemsida.

-Vi som jobbar med fiber kommer att ha väldigt mycket att göra. Både med nydragningar, och underhåll av redan installerade kablar. Så behovet av utbildat folk ökar och ökar. Jag sökte utbildningen för att få nya kontakter inom fiberbranschen. För att kunna utveckla mitt företag och mina tjänster. Och för att få rätt kompetens till alla jobb/uppdrag/projekt som kommer in i ökande takt, säger Gustav.

Läs mer om utbildningen här.

10 april 2017

Siri är på väg mot sin dröm

Siris dröm krävde att hon först behövde utbilda sig. Hon började läsa matematik hos oss och fortsatte sedan på sjuksköterskeprogrammet. Idag arbetar hon på Nyköpings lasarett och är ett steg närmare sin dröm.  

24 mars 2017

Antonio fick en ny karriär

Antonio Martinez har arbetat som elektriker i snart 17 år och kände att det var dags att ta steget vidare. Han började studera YH-utbildning hos oss på distans och är snart färdigutbildad projektledare inom elteknik. Nu är han på väg mot sin nya karriär i en bransch som skriker efter hans kompetens.

15 mars 2017

Fatemeh fick en ny framtid

Fatemeh Veghar kom från Afghanistan och ville ta vara på möjligheten att kunna studera. Allt började hos oss på sfi där hon först lärde sig svenska och sedan skaffade sig högskolebehörighet. Idag är hon utbildad lärare och hjälper andra att förändra sina liv. 

8 februari 2017

Fler medicinska sekreterare

Grattis Sörmland nu får vi fler medicinska sekreterare

Campus Nyköping har beviljats att fortsätta sin yrkeshögskoleutbildning till Medicinsk sekreterare. Ett mycket positivt besked för medborgarna i Sörmland då det innebär mer tid för vårdande personal att ta hand om patienterna.  

Utbildningen Medicinsk sekreterare ger yrkeshögskoleexamen och efter avslutad utbildning kan man arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare. En sekreterare arbetar drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, diagnosklassificering och patientbokning. Rollen är otroligt viktig för hälso- och sjukvården för att få allt att flyta och för att vårdande personal ska få mer tid för patienterna. 

Campus Nyköping har bedrivit utbildningen sedan 2011 och det råder fortfarande en stor efterfrågan bland arbetsgivarna på utbildade med rätt kompetens. Att Campus Nyköping har fått bedriva utbildningen i så många år är resultatet av ett långsiktigt kvalitetsarbete och ett gott samarbete med arbetslivet. Utbildningen till medicinsk sekreterare sker i nära samarbete med sjukhusen och vårdcentralerna i de regioner utbildningen bedrivs. Att utveckla utbildningen tillsammans med arbetslivet är nyckeln för att få fram rätt kompetens som efterfrågas. Tillsammans ger vi hälso- och sjukvården bättre möjligheter att fullfölja sitt uppdrag.  

- Vi utbildar inte bara duktiga medicinska sekreterare utan medicinska sekreterare som är väl rustade för framtiden och de nya krav som kommer att ställas i och med den förändring och utveckling som pågår inom hälso- och sjukvården säger Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare Campus Nyköping. 

Utbildningen är väldigt eftertraktad och har omkring 500 sökande inför varje start. Utbildningen har ett mycket gott renommé och undersökningar visar att 97 % av de som tog examen i somras kan rekommendera utbildningen till andra. Vi har en hög andel som tar examen och en hög andel som får jobb efter avslutad utbildning, närmare 100 %, varav många får jobberbjudande redan innan de är klara.  

Idag 8/2 öppnar antagningen till yrkeshögskolan och på Campus Nyköping finns det utöver Medicinsk sekreterare 11 stycken andra YH-utbildningar att välja på. Följande utbildningar startar hösten 2017: 

 • Musik- och eventarrangör
 • Elkrafttekniker
 • Projektledare Elteknik
 • Elkonstruktör
 • VVS-ingenjör
 • Medicinsk sekreterare
 • Underhållstekniker
 • Fibertekniker
 • Tandsköterska
 • Behandlingspedagog
 • Stödpedagog
 • Integrationspedagog

För mer information, kontakta:
Lasse Sahlin, rektor högre utbildning och kommunikation, Campus Nyköping
Tel: 0155-24 84 65, E-post: lasse.sahlin@nykoping.se

5 februari 2016

Campus Nyköping - årets stora vinnare

Campus Nyköping årets stora vinnare - nu tretton YH-utbildningar

Nyköping är en region i stark tillväxt. Det innebär ökad efterfrågan på kvalificerad kompetens inom många olika områden. Campus Nyköping är Södermanlands nav för kompetensutveckling och erbjuder nu tretton olika yrkeshögskoleutbildningar, alla direkt matchade mot arbetslivets behov. Det motsvarar en tillväxt om 550 % på fem år.

Att just Campus Nyköpings yrkeshögskoleverksamhet vuxit så exceptionellt - från två till tretton utbildningar på fem år - är resultatet av en medveten satsning av Campus Nyköpings utvecklingsteam.

– Vi har bestämt oss för att bli bäst i Sverige, det är vår vision. För oss är det en fråga om kvalitet, om att skapa en genomarbetad helhet där varje del i verksamheten är lika viktig. Rätt kompetens i rätt tid är utgångspunkten för alla våra utbildningar, men det handlar lika mycket om vårt pedagogiska arbete, om hur vårt samarbete med arbetslivet och föreläsare ser ut och inte minst om hur vi tar hand om våra studerande, förklarar Lasse Sahlin, rektor på Campus Nyköping.

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som sedan starten 2009 snabbt vunnit mark hos både arbetsgivare och studerande - och den fortsätter att växa. Myndigheten för yrkeshögskolan gav i mitten av januari klartecken för 446 nya utbildningar, vilket innebär 25 700 nya utbildningsplatser. Södermanlands tilldelning är topp tre i landet räknat i nya utbildningsplatser per capita.

– Ingen utbildningsform leder så direkt ut på arbetsmarknaden som yrkeshögskolan. Nio av tio får jobb inom ett år efter avslutad utbildning. De höga anställningstalen beror på att utbildningarna är framtagna och drivs i nära samarbete med arbetslivet, vilket är en grundförutsättning för hela yrkeshögskolan, fortsätter Lasse Sahlin.

Campus Nyköping erbjuder följande yrkeshögskoleutbildningar med start 2016:

 • Musik- och eventarrangör
 • Köksmästare
 • Elkrafttekniker
 • Projektledare Elteknik
 • Elkonstruktör
 • VVS-ingenjör
 • Underhållstekniker
 • Fibertekniker
 • Tandsköterska
 • Behandlingspedagog
 • Stödpedagog
 • Integrationspedagog
 • Medicinsk Sekreterare

Alla heltidsutbildningar hålls i eller nära Nyköping, några av dem finns dessutom tillgängliga på flera orter genom våra samarbetspartners. Deltidsutbildningarna sker på distans och är därmed tillgängliga i hela Sverige.

Kortfakta Yrkeshögskolan
- inom yrkeshögskolan utbildas man för en tydlig yrkesroll
- utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
- teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
- utbildningarna är eftergymnasiala och utbildningstiden är oftast 1-2 år
- alla utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN
- det finns hundratals utbildningar att välja mellan, se yrkeshogskolan.se

För mer information, kontakta:
Lasse Sahlin, rektor högre utbildning och kommunikation, Campus Nyköping
Tel: 0155-24 84 65, E-post: lasse.sahlin@nykoping.se

Länkar:

Campups Nyköping på SVT, 160203
Myndigheten för yrkeshögskolan
Yrkeshogskolan

18 november 2015

Näringslivssatsning ska matcha företag till tillväxt

 

Campus Nyköping Företag blir namnet på den nya satsning som näringslivsenheten och Campus Nyköping nu startar. Kommunstyrelsen fattade beslut om förslaget i somras som är en utveckling av arbetet med FöretagsCollege. Initiativet har tagits för att möta ett av näringslivets stora tillväxthinder – att planera för rätt kompetensförsörjning hos medarbetarna. I Campus Nyköping Företag ska företagen få en aktör som kan stötta dem med kompetensplanering och kompetensförsörjning så att de kan öka sin konkurrenskraft och sin tillväxt långsiktigt.


Den nya verksamheten presenterades idag vid ett pressmöte tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Urban Granström, näringslivets representant Tell Mellander samt nyanställda näringslivsutvecklaren Pernilla Kjellström som blir verksamhetens ansikte utåt. Campus Nyköping Företag ska utvecklas i nära samverkan med näringslivet som en fristående del av Campus Nyköping med syftet att fler företag ska kunna öka sin konkurrenskraft och sin tillväxt långsiktigt.


- Rätt kompetens ger bättre affärer. Vi har lagt en grund och utvecklat en varumärkesplattform. Nu inleder vi arbetet med att utveckla verksamheten tillsammans med företagen, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, s. De ska känna sig delaktiga och uppleva att de har nytta av satsningen så att de kan växa till sin fulla potential. Nu har vi också en organisation på plats som kan utveckla arbetet ihop med företagen.


Campus Nyköping Företag ska arbeta tillsammans med företagen för att hitta effektiva lösningar så att de kan kartlägga den kompetens företaget behöver för att lyckas med framtidens affärer. Verksamheten blir en egen, fristående del inom Campus Nyköping. Företagen ska få hjälp att själva identifiera kunskapsluckorna för att planera sina kompetensbehov så att de kan utnyttja affärsmöjligheterna. Tanken är att privata utbildningsaktörer kan involveras i olika delar i arbetet.