Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Aktuellt

23 september 2019

Projekt ger nyanlända jobb i byggbranschen

I takt med att Nyköping växer behöver byggföretagen mer utbildad personal, vilket är en utmaning att hitta. Samtidigt finns det nyanlända och långtidsarbetslösa med erfarenhet och intresse av att arbeta inom byggbranschen men där brister i svenska språket i många fall gör det svårt att komma in i branschen. Genom projektet "Till anställning inom byggbranschen efter 10 veckor" arbetar Campus Nyköping Företag för att underlätta för företagen att hitta arbetskraft. 

Projektet består av en introduktionsutbildning där deltagarna sedan kan gå vidare som lärlingar i byggföretag, fortsätta utbilda sig inom bygg, eller erbjudas anställning i BASFAB, ett socialt företag som ägs av fyra byggföretag i Nyköping. För att kunna komma ut i arbete krävs kunskaper i svenska, något som företagen kräver bland annat på grund av säkerhetsskäl. Därför är undervisning i yrkessvenska en viktig del i projektet. 

Tre deltagare från projektetFikrey, Rateb och Ramazan är glada att nu få påbörja sina lärlingsanställningar.  

Rateb Abo-Syam, Fikrey Tesfumiraman och Ramazan Brati är tre av deltagarna som nu är färdiga med utbildningen och nu fortsätter som lärlingar. Rateb och Fikrey är anställda i det sociala företaget medan Ramazan och de övriga har fått lärlingsplatser på byggföretag. För deltagarna har projektet betytt mycket. 

-Nu när jag är klar med utbildningen är det kul att få börja jobba, målet är att få ett fast jobb, säger Fikrey Tesfumiraman.

-I september startar en ny omgång av utbildningen och vi söker både fler deltagare och lärlingsplatser, berättar Ragnar Hammar, projektledare.

 

Fakta

 •  Projektet är ett samarbete mellan Nyköpings kommun, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen
 • Projektet drivs av Campus Nyköping Företag
 • BASFAB ägs av NCC, Nyvest, Byggmästarna och Janssons Bygg
 • BASFAB har bl.a. utfört renoveringar på Horsviks gård med hjälp av deltagare från projektet

 

22 maj 2019

Ny e-tjänst för betygskopior och examensbevis

Nu kan du begära kopia på ditt betyg och examensbevis via kommunens e-tjänst. Gäller för dig som har läst på Sfi, kommunal vuxenutbildning eller på yrkeshögskolan.

29 januari 2019

Campus Nyköping beviljas ny utbilding och fler utbildningsplatser

Idag kom besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Campus Nyköping beviljas en ny utbildning till Specialistbarnskötare som är en helt ny yrkesroll inom yrkeshögskolan. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med Nyköpings kommun. 

-För förskolans utveckling är det en fantastisk nyhet att utbildningen startar. Det är en modern utbildning som kommer bidra till högre kompetens inom förskolan, säger Ewa Björnfoth, utbildningschef förskolan.

Utöver den nya utbildningen blev de redan pågående utbildningarna till Musik- och eventarrangör samt Medicinsk sekreterare beviljade. Medicinsk sekreterare dubblerar antalet utbildningsplatser till följd av det ökade behovet av yrkesrollen.

Den nya utbildningen innebär att Campus Nyköping har ett ännu bredare utbud av eftertraktade YH-utbildningar och att antalet utbildningsplatser ökar mot föregående år. 

- Alla våra utbildningar spelar en central roll i den kompetens-försörjningsutmaning hela Sverige står mitt i. Att Campus Nyköping också får förtroendet att utforma och utbilda till en helt ny yrkesroll för förskolan känns givetvis väldigt roligt, och den kommer att utgöra en viktig funktion för verksamheternas framtida utveckling. Säger Fredrik Dolk, rektor högre utbildning. 

Ansökan till höstens utbildningsstarter öppnar 1 februari och Campus Nyköping erbjuder följande 12 yrkeshögskoleutbildningar: 

 • Specialistbarnskötare
 • Musik- och eventarrangör
 • Studiehandledare
 • Specialistundersköterska demens
 • Medicinsk sekreterare
 • Behandlingspedagog
 • Stödpedagog
 • Elkonstruktör
 • Elkraftsingenjör
 • VVS-ingenjör
 • Tandsköterska
 • Fibertekniker

För mer information, kontakta:

Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping
Tel: 0155-24 87 76, E-post: fredrik.dolk@nykoping.se

30 november 2018

Universitet på hemmaplan

Campus Nyköping fungerar som en länk mellan dig och högskolan eller universitetet, där du kan studera på hemmaplan utan att behöva lämna härliga Nyköping med omnejd. Vi har gjort det möjligt för dig som vill studera att slippa pendla eller flytta till annan ort. Tillgången till högre utbildning i Nyköping är inte bara en bra möjlighet för våra invånare att kunna vidareutbilda sig, utan också viktig för att kunna bidra till regionens kompetensförsörjning. Genom vårt samarbete med olika högskolor och universitet kan du kan ta en akademisk examen på hemmaplan.

Följande högskole- och universitetsutbildningar går att läsa via Campus Nyköping: 

Möt några av de studerande från utbildningarna och läs om hur de ser på möjligheterna till universitetsstudier via Campus Nyköping.   

 

Marleny, läser Sjuksköterskeprogrammet via Mälardalens högskola.

 

 

Ulrika, läser Specialistsjuksköterska distriktssköterska via Linköpings universitet. 

 

 

Johanna, läser Grundlärarprogrammet via Karlstads universitet.

 

studerande vid torget

Niklas, läser Sjuksköterskeprogrammet via Mälardalens högskola.

-Jag tycker det är bra att studera till sjuksköterska på Campus Nyköping för jag upplever att kontakten mellan lärare och elever är mycket starkare eftersom man är en sådan liten klass (jämfört med större universitet) med större kemi och större chans till hjälp om man behöver det. 

 

studerande vid piren
Mia, läser Förskollärarprogrammet via Karlstads universitet på distans.

-Det kräver disciplin och självständigt arbete. Fördelarna är att man slipper flytta, kan förhålla sig flexibelt och studera i sin egen takt. Nackdelen är att kontakten med andra människor blir mindre.

11 oktober 2018

Campus Nyköping Företag får ny ledning

För Campus Nyköping Företag väntar en höst med många aktiviteter. Sedan september har verksamheten också en ny verksamhetsledare i Madeleine Svanström. 

 

Madeleine Svanström 

- Jag ser mig själv som en spindel i nätet mellan företag, Näringslivsenhet och Campus Nyköping. Den stora utmaningen för företagen idag är att hitta rätt kompetens och att våga satsa på kompetensutveckling för att utveckla företaget. Det blir också min utmaning att få dem till det. 

Pedagog och ledarutvecklare

De senaste sex åren har pedagogen Madeleine arbetat med ledarutveckling inom Nyköpings kommun och utbildat, stöttat och coachat chefer och ledningslag i de kommunala verksamheterna. Hon är från Nyköping och kommer att få stor nytta av sitt stora nätverk. Just nu förbereder hon sig för att delta i heldagsprogrammet Näringslivets dag tillsammans med kollegan Christer Bang, konsult. Det är där de vill möta företagen för att presentera på vilket sätt Campus Nyköping Företag kan stödja kompetensförsörjningen. 

 "Vi kan bidra till utvecklingen"

- Vi har flera pågående projekt inom byggsektorn och startar nu kompetensutveckling inom digitalisering för industriföretag. För mig är det privata näringslivet en ny värld som jag är nyfiken på. Det är här tillväxten sker och företagen behöver goda förutsättningar för att verka och utvecklas. Jag tror att Campus Nyköping Företag kan bidra till den utvecklingen. Successivt kommer vi att utveckla fler aktiviteter tillsammans med näringslivet.

Madeleine rapporterar till en styrgrupp där näringslivsrepresentanter, näringslivschef och chefen för Campus Nyköping ingår. Rollen innebär att samordna aktiviteter och behov. De utbildningsinsatser som blir aktuella upphandlas av kommunen

26 september 2018

Yrkeshögskolan ansöker om fem nya utbildningar

Yrkeshögskolan på Campus Nyköping fortsätter att bredda och utöka utbudet av YH-utbildningar. Åtta utbildningsansökningar har skickats in till Myndigheten för Yrkeshögskolan. 

Campus Nyköping har idag tretton pågående YH-utbildningar och vi satsar på att öka utbudet ännu mer genom att ansöka om fem helt nya utbildningar. Det är alltid arbetsmarknadens efterfrågan som styr om det ska skrivas en ansökan och arbetet sker i nära samarbete med arbetslivet. Ett gediget förarbete ligger till grund för att lokalisera var kompetensbristen är störst.

-Årets utbildningsansökningar är som alltid en spegling av arbetsmarknadens behov, och vi ser med spänning fram mot att få utöka möjligheten ytterligare till att studera inom högre utbildning vid Campus Nyköping. Det innebär en fantastisk möjlighet för både de studerande och de regionala arbetsgivarna inom dessa yrkesområden, säger Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping. 

De nya utbildningarna som sökts är: 

 • CAD-konstruktör mekanik
 • Lärarassistent
 • Specialistbarnskötare
 • Inköpare/Upphandlare med hållbarhetskompetens
 • Socialadministratör

Läs mer om de kommande utbildningarna samt lämna intresseanmälan.

-Det känns extra kul att vi under året har haft en nära samverkan internt i kommunen. Tillsammans med engagerade och duktiga medarbetare, chefer och rektorer inom förskola och skola har vi åstadkommit riktigt bra ansökningar för Lärarassistent och Specialistbarnskötare. Stort tack till berörda, säger Pia Wibom utvecklingsledare Yrkeshögskolan, Campus Nyköping. 

För att möjliggöra för fler att kunna studera och arbeta samtidigt är de nya utbildningarna till stor del utformade med ett flexibelt upplägg.

Förutom de helt nya utbildningarna har även följande pågående utbildningar sökts på nytt: 

Medicinsk sekreterare är sedan tidigare beviljad att starta även 2019 men då det råder ett ökat behov av denna yrkesgrupp ansöker Campus Nyköping en fördubbling av antalet platser, från 35 till 70 studerande. 

Beslut om vilka utbildningar som Campus Nyköping beviljats kommer i januari och utbildningarna startar då i augusti 2019.

19 juni 2018

En snabbare väg ut i arbetslivet för nyanlända

Som en del i att påskynda nyanländas etablering och egenförsörjning har en ny fördjupad samverkan inom DUA (Delegationen för Unga & nyanlända till Arbete) nyligen startat upp. Samverkan består av en handläggargrupp med personer från Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd, Arbetsmarknads-enheten och från Campus Nyköping. Samverkan är inriktad mot nyanlända i ålderspannet 20-64 år där syftet är att på olika sätt försöka effektivisera och påskynda nyanländas väg in i arbetslivet genom att ta fram olika jobbspår.

Det första jobbspåret startade den 21 maj med inriktning mot barnskötare. De 13 deltagarna läser Barn- och fritidsutbildningen på gymnasienivå parallellt med att de läser sfi (svenska för invandrare). En viktig del i att snabbare få ut deltagarna i arbetslivet är språkpraktiken som de har tre halvdagar i veckan, vilken är förlagd på ute förskolor och fritids.

Waldorfförskolan Solgläntan är en av de förskolor som har tagit emot en språkpraktikant och där förskolechef Karolina Bure är mycket positiv till upplägget.

– Vi kände att vi ville ställa upp, vi tycker det är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Våra pedagoger på förskolan var positiva till att ta emot en språkpraktikant och de tider det gällde passade bra in i verksamheten, berättar Karolina. 

Karolina Bure

På Solgläntan har man även sett positiva effekter på barnen. 

– Det har varit en glädje för barnen att få träffa en ny person speciellt då vi inte har så många på förskolan med en utländsk bakgrund. Barnen växer också genom att de får bidra till att lära en annan person svenska och genom att vår praktikant deltar i lekar med barnen får hon med sig mycket av språket naturligt, berättar Karolina.

På Solgläntan har det fungerat mycket bra att ha en språkpraktikant i verksamheten. Syftet är inte att språkpraktikanterna ska ersätta ordinarie personal utan de är en extra resurs som kan vara med vid lek och aktiviteter, en extra tillgång. 

På Korvettens förskola är barnskötaren Eva Sjöberg handledare åt en språkpraktikant och förskolan tycker att det här är en riktigt bra möjlighet att kunna ge de som vill arbeta inom förskolan en chans att få komma ut i verksamheten. Det är en också viktig del i språkinlärningen. 

– Det är ju våra framtida kollegor, att vi kan ge dem den här möjligheten känns viktigt, säger Eva.

I augusti drar jobbspåret igång igen med fler deltagare och fler praktikplatser eftersöks.  

-Framförallt inom förskolor och fritidsverksamheter behöver vi ha med oss fler språkpraktikplatser för att spåren ska gå att genomföra för fler än ett fåtal. Att träna språket i reell miljö är en av grundpelarna för att eleverna ska lyckas klara av spåret, säger Ragnar Falk, samordnare, Campus Nyköping. 

Under hösten kommer även ett jobbspår inom vårdbiträde att startas upp. 

 

Kontakt 
Ragnar Falk, samordnare, Campus Nyköping
0155-24 87 58
ragnar.falk@nykoping.se

26 januari 2018

Två nya YH-utbildningar till Campus Nyköping

Idag kom besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Campus Nyköping beviljas två helt nya yrkeshögskoleutbildningar till Studiehandledare och Specialistundersköterska demens.

De nya utbildningarna innebär att Campus Nyköping fortsätter med ett brett utbud av eftertraktade YH-utbildningar. Utöver de nya utbildningarna blev flera av de redan pågående etablerade utbildningarna beviljade vilket innebär att Campus Nyköping till hösten kommer att bedriva tretton yrkeshögskoleutbildningar.

Att Campus Nyköping tilldelas de nya utbildningarna och får fortsatt förtroende att driva vidare befintliga utbildningar är resultatet av ett nära samarbete med regionens arbetsliv och ett omfattande arbete med att identifiera bristyrken där det råder en ökad efterfrågan på kvalificerad kompetens.

-Vi står inför en fortsatt inspirerande utmaning i vårt arbete med att kompetensförsörja regionens arbetsliv. Det känns också roligt att vi kan erbjuda ett varierat utbud av högre utbildning till våra innevånare. Det fortsatta förtroendet från MYH för oss som utbildningsanordnare känns också som ett viktigt kvitto på att det vi erbjuder är av hög kvalitet, säger Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping.

 

Yrkeshögskolan är en utbildningsform där nio av tio får jobb inom ett år efter avslutad utbildning. De höga anställningstalen beror på att utbildningarna är framtagna och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Ansökan till höstens utbildningsstarter öppnar 5 februari och Campus Nyköping erbjuder följande sökbara yrkeshögskoleutbildningar:

 • Studiehandledare
 • Specialistundersköterska demens
 • Medicinsk sekreterare
 • Behandlingspedagog
 • Stödpedagog
 • Elkonstruktör
 • Elkraftsingenjör
 • VVS-ingenjör
 • Tandsköterska
 • Fibertekniker

För mer information, kontakta:
Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping
Tel: 0155-24 87 76, E-post: fredrik.dolk@nykoping.se

7 december 2017

Stor efterfrågan på medicinska sekreterare i Sörmland

Inom hela Sörmland men framförallt i Eskilstuna råder det en stor efterfrågan på medicinska sekreterare de kommande åren. Ett viktigt yrke för att hälso- och sjukvården ska fungera.

Rollen som medicinsk sekreterare är otroligt viktig för hälso- och sjukvården för att få allt att flyta och för att vårdande personal ska få mer tid för patienterna. En medicinsk sekreterare arbetar med all dokumentation som rör patienten, från bokning och kallelser till dokumentation i journalen och på senare år även med diagnosklassificering, som är ett avancerat system för att kategorisera alla diagnoser och åtgärder som utförs i vården.

Campus Nyköping har bedrivit utbildningen sedan 2011 och det råder fortfarande en stor efterfrågan bland arbetsgivarna på utbildade med rätt kompetens. På Mälarsjukhuset råder akut behov av sekreterare på de flesta avdelningarna och inom hela Landstinget Sörmland finns ett stort anställningsbehov de närmaste åren bl.a. till följd av stora pensionsavgångar. Campus Nyköping erbjuder utbildningen på plats i Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm och Ronneby där den sker i nära samarbete med sjukhusen och vårdcentralerna i de regionerna. Att utveckla utbildningen tillsammans med arbetslivet är nyckeln för att få fram rätt kompetens som efterfrågas.

Eva Redelius på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har arbetat som medicinsk sekreterare i 30 år och sitter även med i utbildningens ledningsgrupp. 

-Utbildningen ger verkligen rätt kunskaper. Det märker vi när vi tar emot studerande för LIA (Lärande i arbete). De får direkt sätta sina teoretiska kunskaper i praktik, säger Eva Redelius.

Utbildningen i Eskilstuna sker i samarbete med Eskilstuna kommun och det är också på Mälarsjukhuset som det stora behovet av fler sekreterare finns.

Jag blir ofta kontaktad av chefer som behöver mer personal, och det märks särskilt tydligt i Eskilstunaområdet. Med fler sökande från Eskilstuna kan vi utöka studerandegruppen där, och bättre möta vårdens anställningsbehov, berättar Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare. 

Lina Palm är en av de som studerat i Eskilstuna och var klar med sin utbildning 2016. Hon valde utbildningen för att hon ville byta karriär och idag arbetar hon som medicinsk sekreterare på Mälarsjukhusets ögonklinik där hon även är systemsamordnare.

-Det bästa med utbildningen är att det är mycket praktik, att man får komma ut och se hur det är i verkligheten. Den nära kopplingen till arbetslivet gör också att utbildningen hela tiden utvecklas för att möta behoven på sjukhusen, säger Lina Palm.

Lina märkte av det stora anställningsbehovet redan under första LIA-perioden då hon fick erbjudande om anställning.

-Alla i klassen hade skrivit avtal på jobb redan innan vi hade tagit examen. Om man är intresserad av yrket är mitt råd att söka utbildningen. Det krävs inga förkunskaper inom vården utan man lär sig allt man behöver på två år. Jobbet är så mycket mer än att skriva journaler, det är otroligt omväxlande och du fungerar verkligen som spindeln i nätet, berättar Lina. 

Utbildningen till medicinsk sekreterare är en yrkeshögskoleutbildning på två år som leder till yrkehögskoleexamen. Nästa start är till hösten 2020 och ansökan öppnar i februari. Läs mer om utbildningen här.

15 september 2017

Vad vill du bli?

Oavsett vilken nivå du befinner dig på, vilka mål och drömmar du har hjälper vi dig att nå dit. Vägen mot din nya kunskap och framtid ska vara rolig, spännande och inspirerande. Med hjälp av stora nätverk och nära samarbete med arbetsmarknaden skapar vi utbildningar som ger dig nya möjligheter och efterfrågad kompetens.

I filmen får du följa tre personer vars förutsättningar och mål i livet såg helt olika ut men med den gemensamma nämnaren att deras nya liv började på Campus Nyköping. Låt oss få vara med på din resa. Vad vill du bli?