Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Aktuellt

26 juni 2020

Kompetenssatsning under hösten

Aldrig tidigare har kompetensförsörjning och kompetensutveckling varit mer aktuellt än nu. I Coronapandemins skugga har det blivit allt mer tydligt att merparten av företagen såväl som den enskilda medarbetaren står inför att de måste öka sitt fokus på kompetensutveckling. Dels för individens utveckling och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, dels för företagens möjlighet att konkurrera och utvecklas, samt för ett hållbart näringsliv till gagn för hela samhället.

Därför kommer Campus Nyköping och Campus Nyköping Företag att kunna erbjuda olika kompetenssatsningar under hösten. En del av satsningarna är i planeringsstadiet och bygger på om intresse finns hos företag och medarbetare.

 

Affärsutveckling för mindre företag

Ur innehållet: affärsmodell, kundsegmentering, kundresan, kommunikationsplattform, olika kanaler och plattformar, sociala media – arbetssätt och smarta verktyg, E-handel.
Längd: Programmet genomförs under ett 4 - 5 halvdagar under hösten. Alla deltagare genomför samtliga tillfällen och kursen passar alla branscher. 


Vidareutbildning IT-branschen

Ett antal kortare akademiska distanskurser via Mälardalens högskola kommer vara möjliga att genomföra på Campus Nyköping. Läs mer om IT-kurserna här. 


Besöksnäringen

Dels undersökts intresset för kortare vidareutbildningskurser för de som är korttidspermitterade. Det kan vara kurser inom service och bemötande, tillagning av desserter, vegetarisk fine dining , med mera. Men även längre utbildningar till kock, serveringspersonal och utbildningar för receptionspersonal, konferensvärdskap.
Allt bygger på vilket intresse och behov det finns.

Industri

Även här genomförs behovsanalyser och planering av kortare och längre utbildningar för de medarbetare som är korttidspermitterade eller fulltidspermitterade. Tacksam för tankar om vad dessa utbildningar ska innehålla. 


Byggutbildning

För att möta den ökade efterfrågan på arbetskraft i Södermanland när Ostlänken och fler bostäder ska byggas behöver fler utbildas inom byggnation. Utbildningen har fem olika inriktningar: Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Plattsättare och Träarbetare. Utbildningen startar i höst och ansökan är öppen till den 3 augusti 2020.

Läs mer om utbildningen här.


Bageri/konditorutbildning

Utbildningen till bagare/konditor ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom bageri/konditori. Den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum med undervisning, studiebesök, gästföreläsare och projektarbete. Utbildningen startar i höst och ansökan är öppen till den 24 augusti 2020. 
Läs mer om utbildningen här.

 

Kontakta Christer Bang, verksamhetsledare Campus Nyköping för mer information utbildningssatsningarna.
Tel 0709-36 98 07
christer.bang@nykoping.se

26 juni 2020

Kompetenssatsning under hösten

Aldrig tidigare har kompetensförsörjning och kompetensutveckling varit mer aktuellt än nu, därför kommer Campus Nyköping och Campus Nyköping Företag att kunna erbjuda en rad olika kompetenssatsningar för företag och medarbetare under hösten. Läs mer om kompetenssatsningarna.

16 juni 2020

Återgång för platsförlagda utbildningar på Campus Nyköping i augusti

Information uppdaterad 21-05-28

Vi har tagit del av Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya information gällande vuxenutbildningar och vi har också haft rådgivningsmöte med smittskyddsläkaren.

Det är mycket glädjande nyheter att platsförlagda utbildningar kan återgå till platsförlagd undervisning igen. Det senaste året har varit mycket tufft för alla, inte minst för många studerande som valt att gå en platsförlagd utbildning men varit tvungna att under lång tid läsa på distans. Arbete pågår nu med att ta fram en plan för en ansvarsfull återgång i augusti. Vi håller er informerade via hemsidan och via direktinformation från rektorerna om hur planen kommer att se ut för återgången i augusti.

Fortsätt att hålla avstånd, vara noga med handhygienen och stanna hemma om ni är sjuka samt vaccinera er så snart ni får möjlighet till det.

Här hittar ni mer information från Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/larosaten-och-annan-hogre-utbildning/

Information about corona in other languages

11 maj 2020

Rekordmånga ansökningar till våra YH-utbildningar

Söktrycket på våra YH-utbildningar har i år varit extra högt och när ansökan stängde den 8 maj var det rekord med 3072 ansökningar, en ökning med 30% mot föregående år. Intresset har varit större för alla våra utbildningar, men extra högt för utbildningar inom vårdsektorn som Medicinsk sekreterare och Tandsköterska. Även teknikutbildningar som Fibertekniker och VVS-ingenjör har haft ett betydligt högre söktryck än tidigare.


Pia Wibom

-Ansökningsrekordet är ett resultat av att våra utbildningar håller hög kvalitet och levererar den kompetens som efterfrågas av arbetslivet. Den kraftiga ökningen speglar så klart också läget på arbetsmarknaden just nu. I den våg av uppsägningar och permitteringar som råder, fyller våra YH-utbildningar en viktig roll, säger Pia Wibom, utvecklingsledare yrkeshögskolan.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till utbildningarna Specialistundersköterska demens och Projektledare elteknik som håller öppet för sen ansökan till och med den 31 maj.

Spännande väntan på antagningsbeskedet

Nu följer en tid med spänning för alla som sökt en utbildning. Vi arbetar nu för fullt med antagningsprocessen och att gå igenom alla ansökningar för att göra urvalet. Antagningsbeskeden skickas ut den 18 juni, då gäller det att hålla koll på sin e-post och tacka ja till sin plats. Om du blivit antagen är du på säker väg mot din nya karriär, om du istället står som reserv finns det fortfarande hopp att bli antagen.

-Reservantagningen påbörjas efter midsommar och pågår under hela sommaren. Reserverna är rangordnade efter urvalspoäng och kontaktas i den ordningen via telefon i första hand. Här är det korta svarstider som gäller, så håll koll på din telefon och e-post, säger Pia Wibom.

 

Fler möjligheter i höst med kurser och fler utbildningsstarter

Förutom att våra utbildningar startar i höst kommer vi även för första gången erbjuda kurser inom yrkeshögskolan. Kurserna som startar i höst är: Hållbara event, Diagnosklassifikation samt Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd. Kurserna startar i november och ansökan öppnar den 10 augusti. Myndigheten för yrkeshögskolan har även öppnat för möjligheten att ansöka om fler utbildningsstarter för befintliga utbildningar och vi kommer ansöka om fler starter i höst för Specialistbarnskötare, VVS-ingenjör och Stödpedagog. Besked om fler beviljade starter kommer efter midsommar.


Viktiga datum att hålla koll på

  • 18 juni skickas antagningsbesked ut.
  • 26 juni är sista dag att tacka ja till utbildningen. Tackar du inte ja i tid går din plats till nästa sökande enligt turordningen efter urvalspoäng.
  • Utbildningarna startar 17 augusti. 
16 april 2020

Campus Nyköping startar YH-kurser

YH-kurser är ett nytt koncept inom yrkeshögskolan och är kortare än vanliga YH-utbildningar. De nya kurserna riktar sig till dig som är yrkesverksam medicinsk sekreterare, som arbetar inom musik- och eventbranchen och till dig som arbetar inom funktionshinderområdet.  

Följande YH-kurser startar i höst 2020:

 

8 januari 2020

Fler utbildningsstarter till VVS-ingenjör och fibertekniker

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) beviljar Campus Nyköping fler starter för sina befintliga utbildningar till fibertekniker och VVS-ingenjör. De utökade utbildningsomgångarna innebär att kompetensförsörjningen inom de växande teknikområdena kommer att säkras flera år framåt.

Campus Nyköping beviljas även fler utbildningsomgångar för specialistundersköterska demens och stödpedagog.

Beskedet från myndigheten innebär att Campus Nyköping fortsätter att erbjuda ett brett utbud av eftertraktade YH-utbildningar och att antalet utbildningsplatser ökar mot föregående år.

- Extra glädjande i årets utfall är att vi beviljats flera utbildningsomgångar för de beviljade utbildningarna. Det tryggar kompetensförsörjningen inom både delar av välfärden och teknikområdet där efterfrågan är stor, säger Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping.

Ansökan till höstens utbildningsstarter öppnar 3 februari och Campus Nyköping erbjuder följande 12 yrkeshögskoleutbildningar:

Specialistbarnskötare
Musik- och eventarrangör
Fibertekniker
Medicinsk sekreterare
Behandlingspedagog
Elkonstruktör
Elkraftingenjör
Projektledare elteknik
Tandsköterska
VVS-ingenjör
Stödpedagog
Specialistundersköterska demens 

Utbildningarna startar 17 augusti 2020. 

22 oktober 2019

Satsningar på besöksnäringen och regionens handlare

På gång under hösten i Campus Nyköping Företag - Utbildningar inom besöksnäringen och kompetensutveckling för lokala handlare. 

22 oktober 2019

Utbildningar för besöksnäringen och lokala handlare

Campus Nyköping Företag har flera utbildningssatsningar på gång under hösten 2019.

Utbildningar ska få in fler i besöksnäringen 

Nyköping Strand Utbildningscentrum har på uppdrag av Campus Nyköping Företag startat upp och kommer att starta ett antal utbildningssatsningar för att råda bot på den brist på utbildad arbetskraft som finns inom besöksnäringen. Initiativtagare och pådrivare för satsningen är företag inom branschen. Samtliga utbildningar är en kombination av teori, praktisk konkret utbildning och praktik ute på arbetsplatser. Dessutom ingår yrkessvenska under hela utbildningstiden.

  • Kock- och restaurangassistent utbildning på 50 respektive 30 veckor. Utbildningen startade våren 2019
  • Bageri- och konditoriutbildning på 50 veckor. Utbildningen startade september 2019
  • Servicemanagementutbildning som genomförs under 35 veckor. Utbildningen skall innehålla delar som värdskap, service och bemötande, reception, konferens, turism, kommunikation, försäljning och servering. Utbildningen beräknas starta under hösten 2019

 

Kompetensutveckling för regionens handlare

Idag ställs nya krav på omställning av handeln, allt fler funktioner digitaliseras och en ökad andel affärer görs via internet. Kund- och konsumtionsbeteenden förändras, nya affärsmodeller växer fram och det krävs ny kunskap och digitala verktyg för att möta framtidens möjligheter.

Campus Nyköping Företag och Nysam i samarbete med Handelsrådet erbjuder ett kompetenslyft för handelsföretag i Nyköpingsregionen. Utbildningen är uppdelad i 10 moduler som genomförs under 2 år och allt är utan kostnad. Deltagarna bestämmer själv vilka och hur många moduler man vill delta i och hur många deltagare man vill ska komma på utbildningen. Exempel på moduler är affärsutveckling, att förstå och anpassa sig till den nya kunden, ledarskap, logistik, service och mycket mer. Satsningen startar i januari 2020. Mer om projektet kan du läsa här. 

 

Vill du veta mer? Kontakta:
Christer Bang
Verksamhetsledare Campus Nyköping Företag
0709-36 98 07
christer.bang@celavi.se

26 september 2019

Kompetenshjälp skapar win-win

Campus Nyköping Företag matchar ihop utbildningsanordnare, branscher och kontaktpersoner och skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Kompetenshjälp som skapar win-win. 

23 september 2019

Projekt ger nyanlända jobb i byggbranschen

Genom projektet Till anställning inom byggbranschen efter 10 veckor arbetar Campus Nyköping Företag för att underlätta för byggföretag att hitta arbetskraft och att få ut fler på arbetsmarknaden.