Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Aktuellt

18 september 2018

Ansökan öppen till Förskollärarprogrammet

Karlstad universitet erbjuder Förskollärarprogrammet på distans via Campus Nyköping med start VT-19. Ansök senast 15 oktober. 

30 augusti 2018

Glöm inte att anmäla dig till Högskoleprovet!

Sista anmälningsdagen till Högskoleprovet är den 3 september. Provet skriver du på Campus Nyköping. Anmäl dig här

24 augusti 2018

Platser kvar till bageriutbildning

Det finns ett fåtal platser kvar till höstens start av bageri- och konditoriutbildningen. Ansök senast 3 september. 

26 juni 2018

Förlängd ansökan till Komvux

Flera av komvuxkurserna i höst går fortfarande att söka till. Du hittar aktuella kurser i kurskatalogen. 

26 juni 2018

Hotell- och turismutbildning

Ansökan till hotell- och turismutbildningen är öppen t.o.m den 17 september. Utbildningen startar den 24 september. 

19 juni 2018

En snabbare väg ut i arbetslivet för nyanlända

Som en del i att påskynda nyanländas etablering och egenförsörjning har en ny fördjupad samverkan inom DUA (Delegationen för Unga & nyanlända till Arbete) nyligen startat upp. Samverkan består av en handläggargrupp med personer från Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd, Arbetsmarknads-enheten och från Campus Nyköping. Samverkan är inriktad mot nyanlända i ålderspannet 20-64 år där syftet är att på olika sätt försöka effektivisera och påskynda nyanländas väg in i arbetslivet genom att ta fram olika jobbspår.

Det första jobbspåret startade den 21 maj med inriktning mot barnskötare. De 13 deltagarna läser Barn- och fritidsutbildningen på gymnasienivå parallellt med att de läser sfi (svenska för invandrare). En viktig del i att snabbare få ut deltagarna i arbetslivet är språkpraktiken som de har tre halvdagar i veckan, vilken är förlagd på ute förskolor och fritids.

Waldorfförskolan Solgläntan är en av de förskolor som har tagit emot en språkpraktikant och där förskolechef Karolina Bure är mycket positiv till upplägget.

– Vi kände att vi ville ställa upp, vi tycker det är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Våra pedagoger på förskolan var positiva till att ta emot en språkpraktikant och de tider det gällde passade bra in i verksamheten, berättar Karolina. 

Karolina Bure

På Solgläntan har man även sett positiva effekter på barnen. 

– Det har varit en glädje för barnen att få träffa en ny person speciellt då vi inte har så många på förskolan med en utländsk bakgrund. Barnen växer också genom att de får bidra till att lära en annan person svenska och genom att vår praktikant deltar i lekar med barnen får hon med sig mycket av språket naturligt, berättar Karolina.

På Solgläntan har det fungerat mycket bra att ha en språkpraktikant i verksamheten. Syftet är inte att språkpraktikanterna ska ersätta ordinarie personal utan de är en extra resurs som kan vara med vid lek och aktiviteter, en extra tillgång. 

På Korvettens förskola är barnskötaren Eva Sjöberg handledare åt en språkpraktikant och förskolan tycker att det här är en riktigt bra möjlighet att kunna ge de som vill arbeta inom förskolan en chans att få komma ut i verksamheten. Det är en också viktig del i språkinlärningen. 

– Det är ju våra framtida kollegor, att vi kan ge dem den här möjligheten känns viktigt, säger Eva.

I augusti drar jobbspåret igång igen med fler deltagare och fler praktikplatser eftersöks.  

-Framförallt inom förskolor och fritidsverksamheter behöver vi ha med oss fler språkpraktikplatser för att spåren ska gå att genomföra för fler än ett fåtal. Att träna språket i reell miljö är en av grundpelarna för att eleverna ska lyckas klara av spåret, säger Ragnar Falk, samordnare, Campus Nyköping. 

Under hösten kommer även ett jobbspår inom vårdbiträde att startas upp. 

 

Kontakt 
Ragnar Falk, samordnare, Campus Nyköping
0155-24 87 58
ragnar.falk@nykoping.se

7 juni 2018

Utbilda dig till bagare/konditor i höst

I höst startar en ny omgång av bageri/konditorutbildningen där du lär dig grundkunskaperna för att direkt efter utbildningen kunna börja arbeta inom bageri/konditori. Ansök senast 24 juni.

1 juni 2018

Ny start av svetsutbildning i höst

Den 3 september startar en ny omgång av svetsutbildningen i samarbete med Campus Oxelösund. Löpande intag i mån av plats. 

21 maj 2018

Har du sökt en YH-utbildning till hösten?

Kolla då gärna på vår film där du får information om antagningsbeskedet samt hur du kollar status på din ansökan. På respektive utbildnings websida finns datum för antagningsbesked samt sista dag att tacka ja/nej till din plats.

21 maj 2018

Platser kvar till Fibertekniker

Det finns ett antal platser kvar på höstens start till Fibertekniker. Antagning sker i turordning tills platserna är slut.