Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Aktuellt

15 september 2020

Ansökan öppen till Förskollärarprogrammet

Nu kan du söka till vårterminens start av Förskollärarprogrammet med studieort Nyköping. Mer information hittar du här. 

10 augusti 2020

Ansökan öppen till YH-utbildningar

Nu är ansökan öppen för följande kurser och utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningarna och kurserna startar 16 november. Ansök senast 25 september.


Kurser:

 

Utbildningar:

1 juli 2020

180 nya utbildningsplatser till Yrkeshögskolan i höst

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Campus Nyköping med fler utbildningsplatser till YH-utbildningarna Stödpedagog, VVS-ingenjör och Specialistbarnskötare. Totalt rör det sig om 180 nya utbildningsplatser. Utbildningarna läses på distans och startar i höst den 16 november. Ansökan är öppen t.om. 25 september.

Läs mer om utbildningarna:

26 juni 2020

Kompetenssatsning under hösten

Aldrig tidigare har kompetensförsörjning och kompetensutveckling varit mer aktuellt än nu. I Coronapandemins skugga har det blivit allt mer tydligt att merparten av företagen såväl som den enskilda medarbetaren står inför att de måste öka sitt fokus på kompetensutveckling. Dels för individens utveckling och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, dels för företagens möjlighet att konkurrera och utvecklas, samt för ett hållbart näringsliv till gagn för hela samhället.

Därför kommer Campus Nyköping och Campus Nyköping Företag att kunna erbjuda olika kompetenssatsningar under hösten. En del av satsningarna är i planeringsstadiet och bygger på om intresse finns hos företag och medarbetare.

 

Affärsutveckling för mindre företag

Ur innehållet: affärsmodell, kundsegmentering, kundresan, kommunikationsplattform, olika kanaler och plattformar, sociala media – arbetssätt och smarta verktyg, E-handel.
Längd: Programmet genomförs under ett 4 - 5 halvdagar under hösten. Alla deltagare genomför samtliga tillfällen och kursen passar alla branscher. 


Vidareutbildning IT-branschen

Ett antal kortare akademiska distanskurser via Mälardalens högskola kommer vara möjliga att genomföra på Campus Nyköping. Läs mer om IT-kurserna här. 


Besöksnäringen

Dels undersökts intresset för kortare vidareutbildningskurser för de som är korttidspermitterade. Det kan vara kurser inom service och bemötande, tillagning av desserter, vegetarisk fine dining , med mera. Men även längre utbildningar till kock, serveringspersonal och utbildningar för receptionspersonal, konferensvärdskap.
Allt bygger på vilket intresse och behov det finns.

Industri

Även här genomförs behovsanalyser och planering av kortare och längre utbildningar för de medarbetare som är korttidspermitterade eller fulltidspermitterade. Tacksam för tankar om vad dessa utbildningar ska innehålla. 


Byggutbildning

För att möta den ökade efterfrågan på arbetskraft i Södermanland när Ostlänken och fler bostäder ska byggas behöver fler utbildas inom byggnation. Utbildningen har fem olika inriktningar: Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Plattsättare och Träarbetare. Utbildningen startar i höst och ansökan är öppen till den 3 augusti 2020.

Läs mer om utbildningen här.


Bageri/konditorutbildning

Utbildningen till bagare/konditor ger dig grundkunskaperna för att efter avslutad utbildning kunna arbeta inom bageri/konditori. Den skolförlagda delen äger rum på Nyköping Strand Utbildningscentrum med undervisning, studiebesök, gästföreläsare och projektarbete. Utbildningen startar i höst och ansökan är öppen till den 24 augusti 2020. 
Läs mer om utbildningen här.

 

Kontakta Christer Bang, verksamhetsledare Campus Nyköping för mer information utbildningssatsningarna.
Tel 0709-36 98 07
christer.bang@nykoping.se

26 juni 2020

Kompetenssatsning under hösten

Aldrig tidigare har kompetensförsörjning och kompetensutveckling varit mer aktuellt än nu, därför kommer Campus Nyköping och Campus Nyköping Företag att kunna erbjuda en rad olika kompetenssatsningar för företag och medarbetare under hösten. Läs mer om kompetenssatsningarna.

25 juni 2020

Ansökan till höstens gymnasiala kurser är öppen

Det finns fortfarande möjlighet att söka till våra kurser på gymnasial nivå med start i höst. Sista ansökningsdag är 20 augusti. Läs mer här.

22 juni 2020

Ny barnskötarutbildning med språkpraktik

Barnskötare DUA är ett projekt inom DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) och är för dig som är på grundläggande SVA nivå eller som är färdig med SFI-D. Utbildningen ger kompetens för arbete inom förskoleverksamhet som barnskötare och startar i höst. Läs mer här.

16 juni 2020

En omsorgsfull uppstart av höstens utbildningar på Campus Nyköping

Campus Nyköping kommer att öppna upp för platsförlagda utbildningar och kurser igen i augusti. Våra studerandes och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet och vi kommer därför att införa ett antal försiktighetsåtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att erbjuda en arbetsmiljö för studerande och personal som är anpassad efter de rekommendationerna. 

  • Vi ökar avståndet mellan sittplatser i föreläsningssalar och klassrum, matsal, caféet och andra utrymmen.
  • Vi schemalägger för att undvika större samlingar av studenter i exempelvis matsalen, entrén, aulan, examinations- eller föreläsningssalen.
  • Det kommer att finnas goda möjligheter till handtvätt och handsprit kommer att finnas på lämpliga ställen där det inte finns direkt tillgång till tvål och vatten.
  • Vi utökar städningen i alla utrymmen.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli smittad är att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Det är allas ansvar att hindra spridning av Covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du undvika att träffa andra människor, stanna hemma. 

Tvätta händerna ofta.

Hosta och nys i armvecket.

Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Om var och en av oss tar sitt fulla ansvar kommer vi att kunna genomföra höstterminen med lika god kvalitet som tidigare.

Varmt välkomna tillbaka till höststarten 2020!

//Skolledningen på Campus Nyköping

 

Information about corona in other languages

11 maj 2020

Rekordmånga ansökningar till våra YH-utbildningar

Söktrycket på våra YH-utbildningar har i år varit extra högt och när ansökan stängde den 8 maj var det rekord med 3072 ansökningar, en ökning med 30% mot föregående år. Intresset har varit större för alla våra utbildningar, men extra högt för utbildningar inom vårdsektorn som Medicinsk sekreterare och Tandsköterska. Även teknikutbildningar som Fibertekniker och VVS-ingenjör har haft ett betydligt högre söktryck än tidigare.


Pia Wibom

-Ansökningsrekordet är ett resultat av att våra utbildningar håller hög kvalitet och levererar den kompetens som efterfrågas av arbetslivet. Den kraftiga ökningen speglar så klart också läget på arbetsmarknaden just nu. I den våg av uppsägningar och permitteringar som råder, fyller våra YH-utbildningar en viktig roll, säger Pia Wibom, utvecklingsledare yrkeshögskolan.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till utbildningarna Specialistundersköterska demens och Projektledare elteknik som håller öppet för sen ansökan till och med den 31 maj.

Spännande väntan på antagningsbeskedet

Nu följer en tid med spänning för alla som sökt en utbildning. Vi arbetar nu för fullt med antagningsprocessen och att gå igenom alla ansökningar för att göra urvalet. Antagningsbeskeden skickas ut den 18 juni, då gäller det att hålla koll på sin e-post och tacka ja till sin plats. Om du blivit antagen är du på säker väg mot din nya karriär, om du istället står som reserv finns det fortfarande hopp att bli antagen.

-Reservantagningen påbörjas efter midsommar och pågår under hela sommaren. Reserverna är rangordnade efter urvalspoäng och kontaktas i den ordningen via telefon i första hand. Här är det korta svarstider som gäller, så håll koll på din telefon och e-post, säger Pia Wibom.

 

Fler möjligheter i höst med kurser och fler utbildningsstarter

Förutom att våra utbildningar startar i höst kommer vi även för första gången erbjuda kurser inom yrkeshögskolan. Kurserna som startar i höst är: Hållbara event, Diagnosklassifikation samt Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd. Kurserna startar i november och ansökan öppnar den 10 augusti. Myndigheten för yrkeshögskolan har även öppnat för möjligheten att ansöka om fler utbildningsstarter för befintliga utbildningar och vi kommer ansöka om fler starter i höst för Specialistbarnskötare, VVS-ingenjör och Stödpedagog. Besked om fler beviljade starter kommer efter midsommar.


Viktiga datum att hålla koll på

  • 18 juni skickas antagningsbesked ut.
  • 26 juni är sista dag att tacka ja till utbildningen. Tackar du inte ja i tid går din plats till nästa sökande enligt turordningen efter urvalspoäng.
  • Utbildningarna startar 17 augusti. 
5 maj 2020

YH-kurser startar i höst

Nu kan du läsa mer om våra nya kurser inom yrkeshögskolan: Hållbara event, Diagnosklassifikation samt Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd 

Utbildningarna startar den 16 november och ansökan öppnar 10 augusti.