Elutbildningar

Campus Nyköping kan erbjuda dig en elutbildningar i samverkan med andra kommuner eller utbildningssamordnare. Du ansöker genom att kontakta vår studie- och yrkesvägledning. Ansökan prövas separat och utbildning beviljas om erforderliga beslut kan tas.

Exempel på utbildningar kan vara