Förberedande byggutbildning med svenska som andra språk

Goda möjligheter till jobb

Våren 2017 startar Campus Oxelösund en byggutbildning för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen är på heltid och innehåller kursen grundläggande svenska som andraspråk, bygg och anläggning 1 och en orienteringskurs i yrkessvenska. Efter utbildningen som är på 20 veckor har du möjlighet att välja inriktning inom byggnation som du läser hos utbildningssamordnaren KC-Bygg. Det är brist på byggarbetare varför det finns goda möjligheter till arbete.

Ansökan och kursstart

  • Sista ansökningsdag period 1: 2016-12-16
  • Sista ansökningsdag period 2: 2017-01-09 (antagning i mån av plats)
  • Kursstart: 2017-01-16

Ansökningsblanketten  hittar du högst upp på denna sida, ange Förberedande byggutbildning.
Skicka eller lämna in ansökningsblanketten till:
Campus Oxelösund, Höjdgatan 18, 613 81 Oxelösund

Mer information

För mer information kontakta Morgan Andersson, rektor morgan.andersson@oxelosund.se eller tfn 0155-386 55 eller
Satus Sundlöf, rektor Campus Nyköping, satu.sundlof@nykoping.se,
tfn 0155-24 87 86