Byggutbildning - lärlingsutbildning

För att möta den ökade efterfrågan på arbetskraft i Södermanland när Ostlänken ska byggas mellan 2017-2028 behöver fler utbildas inom byggnation.

Campus Nyköping erbjuder i samarbete med vår partner Kunskapscompaniet byggutbildning med fem olika inriktningar

Utbildningens genomförande

Vid början av utbildningen anordnar du tillsammans med handledaren en praktikplats. Praktiken gör du på en byggarbetsplats fyra dagar i veckan och en dag i veckan tillbringar du i skolan för att läsa teori. Observera att teorin är  förlagd i Eskilstuna.

Utbildningens start

Utbildningen startar den 27 februari 2017 och pågår i ca 1 år.

Valbara inriktningar

Du kan välja mellan fem olika inriktningar: 

  • betongarbetare
  • golvläggare
  • murare
  • plattsättare
  • träarbetare

Behörighet

Grundskolekompetens eller motsvarande. Det är önskvärt att du har B-körkort.

Ansökan

Ansökan är öppen t.o.m. 29 januari 2017.  

Du ansöker via vår webbansökan. Om du behöver vägledning är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledning.

Övrigt

Utbildningen är en kostnadsfri kommunal vuxenutbildning på heltid som berättigar till studiemedel från CSN.
Utbildningen genomförs av KunskapsCompaniet i samarbete med Campus Nyköping. Utbildningen är godkänd av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN och du får tillgodoräkna dig tid i lärlingsboken från första utbildningsdagen. Efter fullgjord utbildning får du ett kompetensbevis samt betyg i de gymnasiala kurserna.

Mer information

Tfn 0155-24 87 85 eller info@campusnykoping.se. Alternativt KunskapsCompaniet, tfn 016-14 74 70.