Barnskötarutbildning

Campus Nyköping erbjuder barnskötarutbildning i samarbete med MoA Lärcentrum (Forsman & Nydahl). Utbildningen ger dig kompetens för arbete inom  förskoleverksamhet. Idag råder ett stort behov av utbildade barnskötare och möjligheterna till arbete efter avslutad utbildning är därför mycket goda. 

Utbildningens genomförande
Utbildningen erbjuds som distansutbildning och kan läsas antingen på heltid under ett år eller halvtid i två år. Handledning kommer att erbjudas en eftermiddag i veckan. 

Utbildningen kommer även att kunna läsas i klass med start i augusti 2017.

Utbildningens innehåll
Fyra veckor termin ett och fem veckor termin två utgörs av Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Har du tidigare kunskap och vill tillgodoräkna dig APL finns möjlighet till validering.

Behörighet
Grundskoleexamen. Kunskaper Svenska 1 alt. Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Ansökan och utbildningsstart
Utbildningen startar 27 februari och sista ansökningsdag är 29 januari. Du ansöker till utbildningen via vår ansökningswebb. Om du har frågor kring utbildningen kontakta vår studie- och yrkesvägledning. 

Övrigt
Innan utbildningen påbörjas ska ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret lämnas in till Nyköpings kommun.