Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Prövning SFI kurs A, B, C och D

Du kan göra en prövning om du inte är inskriven på SFI och vill ha ett betyg i en kurs.

Prövningen genomförs vart 5e vecka under året (med undantag juni och juli, då vi inte erbjuder någon prövning).

 1. Anmäl dig för prövning genom att fylla i blanketten ”Anmälan till prövning”. Blanketten hämtas i vår Information. 
 2. Skicka blanketten till huda.al.safadi.joneidi@nykoping.se eller lämna till Informationen på Campus Nyköping. 
 3. Vi skickar ett brev till dig med information om hur du går tillväga för att betala för prövningen senast en månad innan prövningstillfälle.
 4. Prövning kommer inte att starta förrän du har betalat in pengarna.
 5. Avgiften för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Du får inte pengar tillbaka om du avbryter din prövning, lämnar återbud eller om du uteblir från prövningstillfälle.
 6. Om du redan läser en kurs inom på SFI får du inte göra en prövning. Vid avbrott får du göra prövning tidigast tre månader efter kursslut.
 7. En omprövning kan tidigast göras efter sex månader.

 

I prövningen ingår följande moment:

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skrivuppgifter
 • Muntlig interaktion och produktion

Du måste ha godkänt resultat på läsförståelse, hörförståelse och skrivuppgifter för att bli kallad att göra den muntliga delen.

Du måste ha godkänt resultat på alla delar (läsa, höra, skriva och tala) för att få ett godkänt betyg på kursen. Om du inte klarar prövningen skickar vi ditt resultat via brev.