Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Avbrott och avslut av studier på SFI

Avbrott i studier

Om du avbryter dina studier på grund av arbete, sjukdom eller graviditet är du välkommen  tillbaka med en återansökan, när du har möjlighet att slutföra din kurs.

Du anmäler avbrott direkt till din lärare. 

Vid frånvaro

Om du har varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller blivit beviljad ledighet anses du ha avslutat dina studierna på SFI enligt Förordning (2011:1108) om kommunal vuxenutbildning 7 kapitlet. 1 §.

Om du inte klarar utbildningen

Du kan även bli avslutad från studierna på SFI om du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg enligt Skollagen (2010:800) 20 kap. 9 § andra stycket.