Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning. Utbildningen syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Behörighet 

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Campus Nyköping har du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och:

  • är skriven i Nyköpings kommun
  • har ett fullständigt personnummer
  • har fyllt 20 år

Är du mellan 16-20 år läser du på gymnasiet - språkintroduktion.

Så här går det till att studera

Utbildningen anordnas i tre studievägar, 1-3, och fyra nationella kurser,
A-D. Efter ansökan, ett nivåtest eller ett första samtal placeras du i den grupp som bäst motsvarar dina förkunskaper och behov. Vi strävar efter en flexibel antagning och vårt mål är att du ska få en studieplats inom en månad, dock senast tre månader från ansökningsdatum.
Alla studerande har en individuell studieplan.
Betyg sätts på varje avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A och ett underkänt steg, F. I kurserna B, C och D ingår ett obligatoriskt nationellt slutprov. När du är klar med utbildning i svenska för invandrare kan du studera svenska som andraspråk i den grundläggande vuxenutbildningen.

Ansökan

Du ansöker till utbildning i svenska för invandrare på blanketten Ansökan sfi. Blanketten finns också att hämta i receptionen på Campus Nyköping.

Sista ansökningsdatum är en månad före respektive kursstart.

 

Vårterminen 2017

Startdatum enligt följande:

  • 16 januari
  • 20 februari
  • 27 mars
  • 2 maj