Gymnasieexamen

Du som inte redan har slutbetyg eller en gymnasieexamen kan läsa till en examen genom vuxenutbildningen på Campus Nyköping. En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Om du har läst på gymnasienivå tidigare kan du eventuellt komplettera de kurser du redan läst med nya kurser för att sätta ihop en gymnasieexamen. Du som inte har läst på gymnasiet får läsa till en gymnasieexamen från början.

Gymnasiearbete ingår i examen 

I en gymnasieexamen ingår ett gymnasiearbete som är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. I nuläget erbjuder vi inte gymnasiearbete i alla examen, kontakta studievägledningen på Campus Nyköping för mer information.

Nya namn på kurser

Kurserna på gymnasienivå har fått nya namn sedan 2012. Vissa kurser har också fått nya poäng och några kurser har bytts ut helt. Ett exempel är matematik, som nu består av elva kurser istället för sju.
Det är viktigt att välja rätt spår i matematiken för att få rätt kurs/er till den examen du väljer.

Tidigare betyg

Du som har studiebevis, utdrag ur betygskatalogen eller studieintyg får läsa de kurser du behöver för att få en examen.
Du som har samlat betygsdokument kan få med dina kurser i en examen om de går att omvandla enligt det nya regelsystemet. Du får sedan läsa nya kurser för att få en examen. Du kan inte läsa om en kurs som du redan har godkänt betyg i. Om du vill höja ditt betyg i en kurs du redan är godkänd i kan du göra en prövning.