Slutbetyg

Har du en ofullständig gymnasieutbildning (saknar ett komplett slutbetyg)?

Du som saknar några kurser från gymnasieskolan för att få en komplett gymnasieutbildning har chansen att komplettera din utbildning och få ett slutbetyg fram till och med den första juli 2020.

2012 trädde en nya skollag i kraft för vuxenutbildningen och i de nya bestämmelserna så ersätts det tidigare slutbetyget för en hel utbildning med en gymnasieexamen.

För dig som har betyg i flera gamla gymnasiekurser kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig alla gamla kurser/poäng i en gymnasieexamen. Men nu, i en övergångsperiod, har du alltså chansen att nå ett slutbetyg!

Grundläggande behörighet -  det du måste ha för att vara behörig till eftergymnasiala studier

Du som har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning har grundläggande behörighet till högskolestudier om du har:

  • lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng
  • lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska A och B, eller Svenska som andra språk A och B, Engelska A samt Matematik A.

Om du saknar något av ovanstående kan du komplettera för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Du kan komplettera med godkända kurser för att komma upp till 2 250 godkända gymnasiepoäng, och/eller komplettera med godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska 5 och/eller Matematik 1.

Observera, nya regler:
Om du inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet enligt ovan senast första juli 2020 skärps kraven till att även omfatta godkänt betyg i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1.

Är du intresserad av att få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen? Kontakta då någon av våra studie- och yrkesvägledare.