Grundläggande vuxenutbildning

Kurserna inom grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassade till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Utbildningen är till för dig som:

  • inte gått i skolan på länge
  • inte har grundskolekompetens eller motsvarande
  • behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Vi vänder oss även till dig som arbetar.

Studieekonomi

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva. Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Dina studier måste vara på minst halvtid för att du ska kunna få studiemedel. För mer information, kontakta CSN eller studie- och yrkesvägledningen.

Individuell studieplan

Innan du ansöker om att börja studera bör du göra upp en studieplan. I studieplanen tas hänsyn till dina mål och den utbildnings- och yrkeserfarenhet du har sedan tidigare. Du kan få hjälp med detta av en studie- och yrkesvägledare.

Terminstider

Vårterminen 2017 startar den 16 jan och pågår t om den 9 juni. Sista ansökningsdag är 1 jan.

Ansökan

Du hittar alla våra kurser på grundläggande nivå och ansöker via vår webbansökan.