Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Du kan arbeta både med såväl barn, ungdomar, vuxna som äldre inom olika vårdverksamheter. Yrket både är och kommer att vara mycket eftertraktat på arbetsmarknaden.

Utbildningen

Mälardalens högskola erbjuder Sjuksköterskeprogrammet på distans via lärcentrum. Det är en treårig utbildning som leder till sjuksköterskeexamen, vars huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Här studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du får också lära dig om människokroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling, vilket ingår i medicinsk vetenskap. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den, samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Ungefär 30 procent av utbildningstiden utgörs av verksamhetsförlagd utbildning på vård-verksamheter inom kommun, landsting eller privata mottagningar. Några av dessa verksamheter är somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård och äldrevård, där du får stöd i ditt lärande av handledande sjuksköterskor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i Södermanland och Västmanland. Du måste därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, vilket innebär att du själv bekostar resor samt eventuella övernattningar.

Distans i Nyköping

Undervisningen varvas med föreläsare från högskolan, på plats eller via videokonferens. På Campus Nyköping har vi ca 115 studenter på sjuksköterskeprogrammet.

Ansökan

Sjuksköterskeprogrammet startar varje hösttermin. Anmnälningskod: MDH-42802. Du ansöker på antagning.se.

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet.