Hållbar turismutveckling, 120 hp

Vill du vara en del av den snabbt växande turismindustrin? Vill du levandegöra våra kulturskatter och göra den svenska naturen tillgänglig för besökare från världens alla hörn – på ett hållbart sätt? Då är Hållbar turismutveckling programmet för dig.

Utbildningsbeskrivning

Få branscher expanderar så mycket som turism- och upplevelseindustrin. Intresset från allmänhet och myndigheter är stort och utvecklingspotentialen enorm. Men det gäller att gå varsamt fram – att se fenomenet som en viktig näring för regionen och landet. Affärsutveckling och entreprenörskap är självklara ingredienser för att koppla samman näringsliv, turismutveckling och samhällsnytta.

Turism är möten mellan människor, olika miljöer, kulturella former och historiska epoker – och turismnäringen förmedlar dessa möten. Programmet innehåller kurser i kulturvetenskap, biologi, ekologi, ekonomi och turismvetenskap. Du får även möjlighet att arbeta med mindre projekt.  

 

Examen

Utbildningen leder till Högskoleexamen.

Studier utomlands

Programmet har ett internationellt perspektiv från början till slut. Under termin fyra görs en exkursion där du på plats får studera ett främmande lands kultur- och naturturism.

I samarbete med Högskolan i Halmstad

Utbildningen ges av Högskolan i Halmstad. Utbildningen genomförs på Campus Nyköping med hjälp av videokonferens och med stöd av Högskolan i Halmstads lärplattform Blackboard.

Ansökan

Utbildningen är stängd för ansökan och startar inte under 2016.