Grundlärarprogrammet:Grundskolans årskurs 4-6 (240 hp)

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i åk 4-6 Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå.

Distansutbildning

Karlstads universitet erbjuder grundlärarprogrammet på distans via lärcentrum. Det innebär att du kan läsa utbildningen på Campus Nyköping i stället för att flytta till Karlstad. Utbildningen startar nästa gång ht-16, ansök på antagning.se, anmälningskod KAU-69347.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges på helfart, vilket i normalfallet motsvarar 40 timmars studier per vecka. Kommunikationen sker huvudsakligen via internet. Dessutom ingår videokonferenser och studiegruppsarbeten på Campus Nyköping (en eller flera gånger per vecka) samt obligatoriska närträffar på Karlstads universitet (3-4 gånger per termin). 

Läs mer om Grundlärarprogrammet.